Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Para antes llevarlas a Acualia utilizarlas en el WC. Tambien despues de depurarlas yevarlas a otro planeta para que haya vida en el.

MARÍA LUQUE DÍAZ (SAN JUAN DEL PUERTO - España)