Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: PARA AGUA DE RIEGO Y JARDINES COMO PARA OTRO PROPÓSITO QUE REQUIERA AGUA LIMPIA Y SEGUROS, PROCESOS INDUSTRIALES, AGUAS DE BAÑO, RECREO Y OTRO, AGRICULTURA, ACUICULTURA, LA RECARGA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. .

Alejandro Redondo Almayones (CARTAYA - España)