Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Para regar cultivos, para el riego de zonas verdes en la ciudad, para piscinas municipales, para refrigeración de maquinaria y para túneles de lavado.

María Clemente Clemente (ALMANSA - España)