Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: En el tractament biològic d'aigües residuals requereix oxigen (aire) per mantenir les funcions vitals dels bacteris i oxidar productes de descomposició compostos orgànics. Atès que el tractament biològic de les aigües residuals no es podreix, tornat transparent.

Viktoriia Haviada Haviada (LLEIDA - España)