Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Me gustaría que todo el mundo pudiera tener agua para beber y cultivar, en África les ayudariamos que tuvieran agua potable y pudieran cultivar para tener comida y no murieran de hambre ni sed.

Lucia Garrido Del Valle (ALBORAYA - España)