Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Las aguas residuales se pueden utilizar tambien para diferentes regadios: riegos agricolas ,riegos de parques y jardines etc.

Beatriz Oliva Duran (MORÓN DE LA FRONTERA - España)