Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: 1-Para beber 2-para ducharnos(Igene personal) 3-Para limpiar los platos y vasos 4-Para regar las plantas 5-Para producir electicidad. Por ejemplo para mover la rueda de un molino

Suso Fernández Poo (OVIEDO - España)