Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: M'agradaria que l'aigua que es pugui resiclar,donarla a tothom del món que no pot veuren i així farem un bon us amb l' aigua i tothom podra gaudir de l'aigua.

ARNAU VICENTE POLINARIO (ANGLÈS - España)