Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Se pueden utilizar para: -Hacer ladrillos -Hacer fertilizante -Para riego de árboles Etc...

Ignacio Solana Eguizabal (ARNEDO - España)