Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: para regar las plantas o dar de beber a el resto de seres vivos , para echarla ha rios porque mediante el ciclo del agua llueve y tanto personas , animales o plantas pueden beber , para ...

Claudia Morillo Muñoz (GUADIANA DEL CAUDILLO - España)