Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: M´agradaria que l´aigua del planeta sempre estigués neta. Voldria que aquesta aigua tornàs als rius, o servís per regar els cultius.

diego simon tur (EIVISSA - España)