Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Nos gustaría que se usara para regar, para hacer abono, para para crear estanques para jugar con barcos de juguete, para adornar las plazas de nuestro pueblo con bonitas fuentes...

San Juan Bautsta - 4ºº 4º (SAN JUAN DEL PUERTO - España)