Unha viaxe planetaria cara ao marabilloso mundo da depuración da auga


GUSTARÍAME USAR AS AUGAS RESIDUAIS DO MEU PLANETA PARA: Para conseguir kilos kilos y kilos de energia limpia y reutilizablde

Ramón Navarro Jimenez (SALAMANCA - España)